onsdag 17. februar 2016

"Stebarnet". Sjette del:


                             
  ”STEBARNET”
            sjette del 

Forfatter: Else Karin Bukkøy

...........fortsettelse


                                              *Anna Øyer vet alt dette. Og likevel har hun enda pågangsmotet. Likevel reiser hun til jobb klokken seks hver morgen. Klargjør seg og vil utgjøre en forskjell for de barna og de familiene som hun kommer i kontakt med. Hun blir utskjelt, hun blir hatet, hun blir hetset, hun får ikke støtte av ledelsen, hun slåss. Men hun får til godt samarbeid med rektorene og barnehagestyrerne, med rusomsorgen, med psykiatrien, med helsesøstrene og fysioterapeutene og fritidsklubbene og mange, mange, mange flere, politiet, barnehuset, ja, til og med de som jobber i det utskjelte Bufetat. Det er ikke de ansattes feil, det er systemet, direktoratet, ideologiene bestemt av politikerne og kåte direktoratsfolk som ikke kan barnevern, men økonomi, juss og statsvitenskap eller noe sånt. Transaksjonskostnader er det noe som heter. Svære pengesummer går til transaksjonskostnader, anbudsrunder i forhold til institusjonene som også må finnes i et barnevern. Den svarte, fæle historien på nytt, den som billigst kan ta imot Per og Karl og Anita, de mottar barna til sin institusjon. De som jobber på de billigste privatdrevne institusjonene har flere arbeidstimer per år, altså lavere lønn og mye, mye dårligere pensjonsordninger enn dem som jobber i statens egne eller ideelle institusjoner. Det er derfor de kan være billigst  i anbudsrunder. I tillegg må ikke alle være utdannet innen barnevernsfaget. Tenk om ikke alle på sykehusene er utdannet leger og sjukepleiere? Tenk om de tar inn rørleggere, snekkere og andre, til og med helt ufaglærte! Men, eller dog, “flinke arbeidsfolk”, som det heter! For å presse prisen ned, fordi de er ufaglærte i forhold til faget som skal utøves. At de blir ansatt fordi de er kjekke og villige! Presse prisen ned! Vinne anbudene med de billigste tilbudene! Om barn som trenger profesjonell behandling! Som trenger omsorg og ivaretakelse! Som trenger kunnskap om omsorgssvikt! Kunnskap om hva omsorgssvikt påfører barn. Kunne om ulike diagnoser med påfølgende mer eller mindre typiske atferd. Behandling av barn og unge som alle; foreldre, lærere, politi og lokalsamfunn ikke mestrer lenger, der barnet får det vanskeligere og vanskeligere. Til neste flytting. Ut av hjemmet, ut av fosterhjemmet, ut av den første institusjonen, tilbake til et nytt fosterhjem, ny institusjon. Ufaglærte ansatte! Risikere anekdotiske vurderinger og bevisførsel. Den anekdotiske bevisførselen som synes å gjennomsyre samfunnet vårt!
Et anekdotisk bevis er en form for tankefeil der en “viten” bygger på et enkeltstående tilfelle (eventuelt et begrenset antall enkeltstående tilfeller) som ikke kan bestrides. Beviset er dermed i logisk forstand et ugyldig argument. Med enkle ord, en generalisering uten faglig og vitenskaplig grunnlag.
Helt inn i fylkesnemnder og rettsaler kan en finne spor av anekdotisk bevisførsel i vedtaks- og domsslutninger. Anna blir kvalm når hun erfarer dette. Argumentasjon som minner om morens utsagn.
Eksemplene er mange og ikke vanskelige å finne:
“Jeg vet ‘alt’ om psykiske lidelser, jeg kjenner en som…., min kone var…, min svoger kom seg etter…, og han klarte seg, klarer å være god far for barnet sitt”.
Står en overfor slikt, kan en snakke seg blå. Jo flere diagnoser du da som fagperson fyller på, jo hardere blir de anekdotiske motargumentene.
“Det ble da folk av folk før også!

Dette er farlig når det gjelder vurderinger av om barnet har det tilfredsstillende eller lever under helsefarlige omsorgsbetingelser.
Faglighet og forskning blir i tillegg tilsidesatt i økonomiske sammenhenger. Det er dyrt å tro på forskning. Og en blir ikke husket fordi en trodde på det. Alt handler om økonomi! For det er jo det dette handler om, ikke sant? Økonomi!
Kunne vi holdt på slik i sykehusene? Ja, det kunne vi, men til nylig har dette ikke skjedd. Det er dog i ferd med å snike seg inn over alt, tenker Anna, typisk blå politikk.
Anna blir svart inni seg når hun tenker slike tanker. Anna kjenner raseri over at de svakeste alltid rammes.

Tvisteløsningsnemnd! Jo, det måtte Norge få. Mener det var i 2010. Fordi det ble så mye trøbbel og krangling om hvem som skulle betale hva. Per var ikke bare et barn hos barneverntjenesten i kommunen. Han var også barn hos omsorgstjenesten i kommunen. Han hadde nemlig en diagnose. Per utløste rettigheter etter flere lovverk. Det er ikke til å spøke med. For da altså, da må det møter til. Tre, fire fem personer en hel formiddag. Slå fast at det en egentlig  krangler om er hvem som er betalingsansvarlige. De krangler ikke om hva som er Pers beste. Øyer kommune tapte tre millioner rundt en 16 år gammel ungdom med atferdsproblem og flere diagnoser. Fordi ledelsen i Øyer kommune valgte å ikke møte Anna som barnevernsjef i drøftingene rundt plassering. Enda hun flere ganger inviterte til det, riktig nok gjennom sin leder, kommunalsjefen. Han ble for feig. Klarte ikke å stå på, vek unna.
Tvisteløsningsnemnda, oppnevnt av barnverndepartementet, sa slik Bufetat mente, at omsorgsbudsjettet i kommunen også hadde et økonomisk ansvar for ungdommen. Det som oversteg den summen, det “taket” som Bufetat hadde satt for hva et barn av barnevernet med atferdsvansker skulle koste staten, skulle andre budsjett i kommunen betale. Det overskytende, diagnosen, bokstavene, måtte kommunen betale over andre budsjett enn barnevernets. Slikt tar tid, skrekkelig med tid. Det spesielle var at dersom kommunens omsorgsavdeling hadde søkt staten om å få refundert alt som oversteg et gitt beløp, så ville kommunen, sett under ett,  unngått ektrautgifter på tre millioner. Når kommunen ikke gjorde som Bufetat sa, støttet av en tett tilknyttet tvisteløsningsnemnd, og med en barnevernsjef som hadde liten innflytelse i kommunens administrasjon, så tapte kommunen millioner. Dumt gjort av dem! Anna Øyers budsjett måtte dekke millionbeløpet. Med krigsoverskrifter i lokalavisen det året. Det ble dyrt å ignorere barnevernsjefen.
Akkurat det året slapp Anna Øyer å sitte skolerett overfor ledelsen to ganger i året. Dette året holdt det med en gang. Var noen i administrasjonen bittelitt flaue? Anna Øyer var utad og i klagebrevene lojal mot kommunen, skrev lange forklaringer om at dette var barnevern. Primært barnevern. Anna ringte til departementet og snakket med damene som hadde laget rundskrivet av 2007 om fordeling av økonomisk ansvar, der de sa det kanskje ikke var så gjennomtenkt det de hadde laget. At de var flere enn henne som hadde stilt spørsmål om dette var god bruk av resurser.
Slik kan en holde på. Det er dyrt, dyrt, og det er tidkrevende, tidkrevende. Anna prøvde å regne ut hvor mye tid hun brukte på denne ene saken om 16-åringen, og kom frem til at to hele arbeidsuker totalt ble brukt på saken om penger.

De utsatte familiene og deres barn er alltid utsatt, også i kommunen. Mye kjekkere med svære byggeanlegg, kulturhus, merkestener som står lenge etter at ledelse og politikere er borte. Og politikerne som skiftes ut hvert fjerde år! Smarte rådmenn vet jo presist når de skal fremme komplekse saker, for å få medhold, det vil si; ikke motta for mange spørsmål. Fordi en trenger kunnskap og forståelse for politiske irrganger, og mot til å banne i kjerka, som politiker. Du har ikke alle disse ferdighetene som nyvalgt kommunestyrerepresentant på ditt første kommunestyremøte. Ikke det andre heller. Kanskje på det tiende kommunestyremøtet tør du begynne å mene noe høyt. Dette gjelder selvsagt ikke alle. Noen er født inn i en politisk tradisjon med høylytte politiske drøftelser over kjøkkenbordene gjennom barndom. De utgjør ikke flertallet. Derfor vet drevne rådmenn presist når de vil ha gjennom glanssakene sine. Barn som ikke sover er ikke glanssaker. Det vil ikke stå noe noen steder om de sårbare barna i kommunen i den perioden rådmannen var rådmann og politikerne politikere. Derfor må en slåss, og bli upopulær. Ingen liker barnevernsjefer som snakker høyt om svakheter og ingen liker barnevernsjefer som skriver i avisene, og ingen liker barnevernsjefer som støtter andre barnevernsjefer når det brenner.
Rådmennene er feige, og informasjonen til politikerne er mager. Som i Stavanger, da Tyrkiasaken verserte. Da Aftenbladet hadde hatt tre journalister på jobb i syv måneder for å avslører at noen fosterbarn, som var på ferie med fosterforeldrene i Tyrkia, kom seg hjem igjen til Stavanger for femhundretusen kroner, en kostnad som ingen ville svare helt klart for. Kanskje er det ikke sant at dette er sant, men det skal ha blitt fortalt. En kalte det skattebetalernes penger.
Ingen i toppledelsen i Stavanger, hverken toppolitikere eller toppene i administrasjonen ville fortelle hva de kronene i detalj ble brukt til. Barnevernsjefen satt igjen som syndebukk. Han tok sikkert ikke pengene fra egen lomme. Så da så! Da kan en jo tenke seg at noen i ledelsen i kommunen ikke hadde lyst å ta på seg ansvaret. Stå opp og skjerme sin barnevernsjef! Hvilken kommuneledelse står opp for sin barnevernsjef når det spisser seg til? I Horten gjorde de det heller ikke. De låste døren slik at barnevernsjefen ikke kom seg inn en dag. Er toppledelsen i Stavanger heldig, så slutter barnevernsjefen. Da blir de vel ferdig med den saken? Dersom det skulle være slik at noen likevel ikke vil gi slipp på saken, at den vil dukke opp med jevne mellomrom, at en fortsatt holder på å slå politisk mynt om saken, hva da? For hva handlet Tyrkiasaken egentlig om? Inkompetent barnevernsjef? Eller?
Hadde Anna vært barnevernsjefen i Stavanger hadde hun bedt om å bli satt i varetekt inntil saken var løst i domstolen. At alle måtte snakke sant. Alle måtte bli stevnet til vitnemål. Alle måtte bli avhørt. Det er forbundet med streng straff å snakke usant. Sak ble forberedt av dyktige advokater. Alle fikk forsvarere. At hele saken kunne blitt belyst i sin helhet. Delikat sak, fordi barn, foreldre, fosterforeldre, saksbehandlere og deres nærmeste overordnede, tjenesteveiene, kulturen og manglene ville blitt rullet utover. Ømtålige saker. Sikkert mange ting som ikke tåler dagens lys. For slik er det i alle barneverntjenester, i alle kommuner. Skulle fosterbarna i denne presise mediafokuserte saken i det hele tatt fått lov å reise med sine fosterforeldre til Tyrkia? Et sentralt spørsmål. Det finnes mange fosterbarn. Fosterforeldrene søker hele tiden om å få ta fosterbarna med seg til et utland. Anna kjenner ikke Tyrkiasaken annet enn gjennom media, har ikke hørt noen fortelle henne noen detaljer. Det var derfor det ikke var vanskelig, rent prinsipielt, å støtte barnevernsjefen i Stavanger. Som barnevernsjef kommer en ut for så mange vanskelige problemstillinger. Et som går hyppigst igjen er nettopp spørsmålet fra fosterforeldre om å ta fosterbarna med seg på ferie til utlandet. Dette må godkjennes skriftlig, papirene tas med som dokumentasjon. Det kan skje kidnapping, det kan skje sykdom og smitte, det kan skje ulykker. Fosterforeldrene tar vare på andre sine barn. Noen fosterforeldrene skulle heller aldri vært godkjente. Kartleggingen er ikke god nok. Når en klargjør og utreder personer for mulig adopsjonsrett, er dette strengt fulgt opp av Bufetat. Er ikke sosialrapporten deltajert nok, god nok, må en utrede ytterligere. Private og detaljerte personlige spørsmål om personene som ønsker å adoptere blir noterte og vurderte. Undersøke mer, spørre mer. Det samme gjelder ikke for fosterhjem.
Hvorfor ikke? Hvem kvalifiserer seg som adoptivforeldre? Hva med å bli fosterforeldre? Er det å bli fosterforeldre en mindre viktig rolle? Ta vare på andre sine barn?
Begge hjem tar vare på andre sine barn. Anna Øyer har mange meninger om dette også. Det er så mye som skjer. Det er så komplekst. Så alt for mange urøynde ansatte, slitne og redde. Klart det feiles! Det feiles til og med grovt. Det kommunale barnevert er tilfeldig og uorganisert. Det lever videre på “halv åtte”, som de gamle sa. Til en tar et svært og nytt grep i Norge, tenker Anna, som aldri stopper å tro på endring. På Annas arbeidsplass trengs det en dobling av ansatte. God lønn som kan gi status. Fast og hyppig terapeutisk veiledning til de ansatte for å forebygge sekundær traumatisering. Bare spør psykolog Per Isdal, han vet mye om å møte veggen, bli utbrent. Ingen ansatte skal jobbe med mer enn for eksempel tolv barn til en hver tid, kanskje kun ti barn. I Bufetat hadde de som hadde ansvar for barn i familiehjem, ekstra forsterket fosterhjem, ansvar for fem barn hver, til en hver tid. Riktig nok ble dette skviset etter hvert som feilsatsingen av og i Bufetat kom til overflaten. Men slik var det i flere år mens de ute i kommune satt med ansvar for trettifem barn, kanskje førti barn. Alene. Noen av disse var fosterbarn.
Nye undersøkelser utføres av de samme slitne ansatte. Ikke mer enn halvparten av undersøkelsessakene fører til vedtak om tiltak, enten fordi manglene i hjemmet ikke kom inn under barnevernlovens bestemmelser, eller fordi de gjorde det, men foreldrene ønsket ikke å ta imot tiltak. Undersøkelsene må være grundige. Loven er slik at den skiller mellom forebygging på to nivåer. Det ene er forebygging i forhold til ytterligere utvikling av enda ikke alvorlig omsorgssvikt. Det andre er forebygging av omsorgsovertakelse. Handler det om det sistnevnte så kan en kanskje snart pålegge foreldrene tiltak i form av tvangsvedtak fattet av fylkesnemnda. Dette er ikke innført i Norge enda. Anna er usikker på hvilken betydning en slik ny innføring i loven vil ha for barn som ikke sover. Når det blir innført, kan ikke foreldrene velge bort tiltaket, fordi det da umiddelbart blir forberedt omsorgsovertakelsessak. Anna tenker at å pålegge foreldre tiltak de ikke vil ha, er et dårlig utgangspunkt for tiltak og endring hos foreldrene. Så har Anna tenkt, fordi hun ønsker å være positiv til nye politiske grep, at det kan jo hende noen foreldrene endrer standpunkt? Dersom noen endrer standpunkt gjennom tvangsvedtak, er det jo dog noe? Dessuten kan slikt arves eller det kan smitte. Det kan ryktes at det er greit, og kanskje til og med lurt for foreldre som strever, å ta imot hjelp fra barneverntjenesten, at det hjelper? En kan jo aldri vite!
Men hindrer det omsorgsovertakelser? Kan det ikke heller bli at barna får enda senere hjelp? At de faktisk bør ha noen nye omsorgsgivere nå? At det haster? Omsorgsovertakelser er jo midlertidige! Barna kan tilbakeføres! Foreldrene kan ta reelt grep, endre seg! Dersom barna ikke allerede er alvorlig skadet før omsorgsovertakelsen, kan det jo tenkes at de faktisk kan tilbakeføres. Men alt dette handler jo om tidlig intervensjon, som det heter. Komme tidlig inn med tiltak! I Danmark flyttes for øvrig nesten ingen små barn ut av hjemmene. Dersom det er sant. Der har en visstnok funnet andre løsninger. Den norske barnevernloven er streng, det skal ikke mer til enn at det er sannsynlig at Per og Kari lever under omsorgssvikt, for å kunne få medhold i fylkesnemnda. Da må en selvsagt ha utelukket at hjelpetiltak vil bedre omsorgen. Det må også være til barnets beste med en omplassering! Dersom det vurderes at barnet har det godt nok akkurat nå, men at det vil være overveiende fare for at det ikke blir godt nok i fremtid, skal barnet flyttes ut av hjemmet, står det i loven. Det skilles mellom sannsynlig fare og overveiende fare. Det er tre personer som avgjør disse sakene i fylkesnemnda. En jurist, en fagkyndig og ett allminnelig medlem, som det heter. Avgjørelsen ligger hos nemnda. Men nemnda har ingen sak uten at barneverntjenesten har fremmet en. Viktig å holde orden på slikt. Overveiende er noe helt annet enn sannsynlig. Anna smatter ofte på disse begrepene. Sier dem høyt til seg selv tidlig på morgenene og til de ansatte på barnevernmøtene eller når en og en er innom kontoret hennes for å få støtte, hjelp, trøst eller pålegg om å endre noe, utføre noe vanskelig og krevende. Vil at de også skal smatte på begrepene. Er det overveiende fare for dette barnet, eller er det kun fare. Jussens ord. Skjønn. Legalitetsprinsippet. En kan gripe inn med hjemmel i lov. En kan ikke gripe inn uten hjemmel i lov. Like fordømt blir det skjønn. Noen jurister i nemndene prøver å gå motstrøms. De gir ikke medhold til kommunene uten at det er ekstreme tilstander. De til og med lokker de alminnelige medlemmene med seg i sin iver i å gå motstrøms. Legger opp til anekdotiske vurderinger. Jo, jo, Anna vet at det skjer. Anna har vært sentral i sentrale sirkler lenge, vet om mye. Nabo-Trine som var sosionom og ble jurist, senere advokat, kan fortelle både det ene og det andre. Sladder. “Alle” vet hvilke nemndsledere som ikke gir medhold i flest antall saker i de tolv nemndene i Norge. Anna har ikke hørt at det er en i de fleste av disse tolv nemndene, bare at de finnes. Det karekteristiske med dem er at det kan synes som om de har som mål, å holde antall saker som får medhold, nede. Statistisk sett. Nå er det visst åtte av ti saker som får medhold i fylkesnemnda. Tar en med seg tingretten også, er visst tallet syv av ti.
Det statistikken ikke sier noe om, er hvor mange av sakene som ikke fikk medhold i fylkesnemnda i første omgang, fikk det i en ny sak en tid etter. Noen saker kommer nemlig tilbake en time etter, en uke etter, et år etter, det varierer, vet Anna. Dette er en mulig skjult statistikk. For i Anna sin kunnskap, i Anna sin praksis og erfaring, inkludert ryktebørsen, har hundre av hundre saker fått medhold gjennom de snart elleve årene hun har vært barnevernsjef. Anna pleier å si til sine ansatte at de har fått medhold i alle sakene sine. Eller sagt på en annen måte. Barna ble til sist fanget opp. Noen barn måtte bare vente fryktelig mye lenger på hjelpen enn andre. Noen få av dem hadde flyttet til en annen kommune, men likevel blitt fanget opp der. Bekymringsmeldinger mellom kommunene er regelen nå.
“Det hender vi snakker litt sammen i lukkede rom”, sier Anna. “På tvers av kommunegrensene. Det kommer som oftest an på nemndslederen, er vi enige om. Nemndslederen er sentral. Han og hun lyttes til. Mange nemndsledere er dyktige, de aller fleste. Svært dyktige”, gjentar Anna................fortsettelse følger...............