fredag 12. februar 2016

"Stebarnet".  Første del:


                             
  ”STEBARNET”
            første del 

Forfatter: Else Karin Bukkøy


  
Kapittel 1
                      


Det hender at Anna Øyer våkner grytidlig på lørdags- og søndagsmorgener med en undring i seg. En fin varm følelse. Liksom hadde den allerede varmet henne opp før hun var bevisst våken. Hun kan strekke ut kroppen sin da. Strekker seg sterkt, tar i, presser tærne og forbladet ned slik at tærne peker mot fotgavlen. 
Vinduene på soverommet har ikke gardiner, ikke persienner. Anders må heller ikke ha det mørkt. Om sommeren kan de våkne av at solen skinner rett inn i ansiktene deres klokken fem om morgenen. Barna deres har aldri vendt seg til å sove i mørke rom. 
 Som regel er det alle historiene til andre som ligger klare i bevisstheten når hun våkner opp til nye dager. Innimellom kommer disse, hennes. De private. Det hender hun gråter da i det hun våkner. Helt stille. Mannen hennes vet ikke om dette. Dette er hennes. Tårene ligger over øynene. Hun ligger på ryggen med ansiktet mot taket. Har strekt ut føttene, strekt dem slik at hun får kramper. Hun aker seg nedover i sengen da. Setter fotbladene mot fotgavlen. Som regel holder det. Kun sjelden må hun opp å stå og gå seg runder i rommene. Nå er hun barnevernsjef. Velutdannet barnevernsjef. Vasser i saker der barn trekker de korteste stråene i alle sammenhenger. Vasser i inkompetanse, blindhet, toskeskap, idiotiskap og solskinnshistorier. Elsker arbeidet sitt og vil spille en forskjell for barna hun møter.


                                  
                                                                      *Kunne vite hvem hun er. En liten time halvannen. Før det braker løs. Grytidlig hjemmefra. Slik hadde det blitt. Slik måtte det være. I går hadde det skjedd igjen. Ingen kunne ta imot et lite barn. Akutt plassering. Uten plass. Absurd.
            Lina, som har to barn selv, ett på åtte år og ett på seks år, sa:
“Eg tar han med meg! Dette er for galt! Eg ringer Lars, han sier nok ja.”
            Slik ble det. Alle som arbeider med barn, tar barn i pleie og så videre skal legge frem politiattest. Lina har lagt frem attest da hun begynte i barneverntjenesten. Men mannen hennes har jo ikke det! Og Anna er sjef og skal plassere et lite barn som ikke har plass, der alt skal være forsvarlig! To-tre valg enda en gang: Skal hun lukke ørene og glemme å tenke og late som hun ikke har hørt om fireåringen? At hun ikke har en akuttsituasjon? Eller skal noen av folkene hennes ta gutten med seg hjem? Kanskje hun selv? Har gjort det før. Hun kan overnatte på kontoret sammen med fireåringen. På hver sin madrass. Hun skal kunne klare å skape trygghet igjen. Nok til at han roer seg. Kan hende sovner han. Kjøpe inn mat og drikke og lage beredskapshjem i kjøkkenkroken hos barneverntjenesten? Det er hennes ansvar. Hennes helvetes ansvar. Står ansvarlig. Hva om mannen til Lina, som alltid sier ja, er pedofil? Han får jo ikke tid til å innlede et fortrolig forhold til gutten på et døgn, tenker hun da. Før hun kommer på at Lina og Lars hadde Tord i ni uker fordi det ikke fantes beredskapshjem til Tord. Den institusjonen som alltid tok imot kriser og akutter ble lagt ned for noen år siden. Av Bufetat.
For noen år siden, hadde en kollega, barnevernsjefen i en av nabokommunene, Mary Hatlem, en god kronikk i Aftenbladet. Om Bufetat. Den stod på trykk samme dag som Bufetat hadde invitert til dialogkonferanse med alle barneverntjenestene i kommunene i fylket. De satt rundt runde bord og skulle holde dialog. “Bufetat, et flerhodet troll” het kronikken, skrevet flammende dirrende. En dialogkonferanse i regi Bufetat på et av byens hoteller, blir som en parodi å rekne opp mot misnøyen ute i kommunene. Ikke alle, forresten. Noen er fornøyde, sier de. Alltid er det slik at noen alltid er fornøyd, uansett problemstilling. Eller de går motstrøms på pur faenskap. Noen “kjenner seg ikke igjen”. Alltid. Mary Hatlem fortalte at en av mellomlederne i regionalt Bufetat hadde sendt en e-post til kommunalsjefen, lederen hennes, grytidlig samme dag. Spurt om det som stod i kronikken var kommunens syn og om vedkommende støttet sin barnevernsjef i innholdet i kronikken? Kommunalsjefen hadde straks funnet kronikken på nettet, og lest den. Mary fortalte at kommunalsjefen hadde vært så raus at hun videresendte e-posten og sitt tilsvar til henne, der hun fikk støtte. Alt dette tidlig på morgenen.
Lyspunkt skjer, tenker Anna. Før dialogkonferansen startet klokken ti den dagen, leste Mary Hatlem sin kronikk høyt for dem som ville høre. I en salong i hotellet. Mange av tilhørerne var barnevernsjefer fra kommunene i hele fylket:
“BUFETAT - ET FLERHODET TROLL
Jeg har arbeidet i kommunalt barnevern siden 2004. Like lenge har Bufetat (Barne- og ungdoms- og familieetaten) eksistert, en statlig drevet etat. I starten erfarte det kommunale barnevernet at Bufetat utførte oppgavene sine på en spennende og positiv måte. En gang i måneden kom to representanter fra Bufetat til det kommunale barnevernet, deltok på barnevernmøter, hørte på saksbehandlerne som presenterte komplekse barnevernsaker, kommenterte, gav innspill og var på tilbudssiden med tiltak.
Etter et år endret dette seg. Nå presenterte representantene for Bufetat noe nytt. Nå skulle det kommunale barnevernet selv administrere kostnadskrevende tiltak, mot at Bufetat overførte midler etter søknad. Saksbehandlerne i det kommunale barnevernet satt nå og administrerte krevende tiltak som tidligere kunne bestilles gjennom Bufetat. I tillegg skulle det rapporteres detaljert regnskap til Bufetat. Det kom ikke flere stillinger til det kommunale barnevernet. De nye oppgavene kom på toppen av en allerede sterkt presset arbeidshverdag. I denne tiden ble saksbehandlerne i det kommunale barnevernet utfordret av Bufetat til å søke i eget nettverk etter fosterhjem. Som om ikke saksbehandlerne hadde nok barnevern på arbeid om de ikke også skulle ha det i venneflokken på fritid.
I 2006 skjønte det kommunale barnevernet at Bufetats motiv var å redusere egne kostnader. Merarbeid ble overført til det kommunale barnevernet. Trollets første hode viste seg: Økonomihodet til Bufetat. Økonomihodet vokste seg gjennom årene helt til det utløste behovet for en Tvisteløsningsnemnd i økonomiske tvistesaker mellom norske kommuner og Bufetat, med oppstart 2010. Hva koster ikke dette?
 Trollets andre hode handler om profesjonsstriden mellom Bufetat og det kommunale barnevernet. Bufetat sendte ut blanke fargerike brosjyrer til det kommunale barnevernet med invitasjon til ansatte der, om å søke arbeid i Bufetat. De lokket med gode betingelser, høyere lønn og mulighet for spesialisering. Bufetat har monopol på evidensbaserte (forskningsbaserte) tiltak som MST (multisystemisk teori) og FFT (foreldrefokusert terapi). Det er vanskelig å forstå hvorfor de har dette monopolet, og det er vanskelig å forstå at barnevernarbeiderne i kommunen skal ha dårligere lønn enn barnevernarbeiderne i Bufetat, når det er det kommunale barnevernet som har ansvaret for undersøkelser og vedtak om tiltak for barn. Det er de ansatte i det kommunale barnevernet som må bære bevisbyrden og stå til rette i barnevernsakene som prøves for fylkesnemnd og tingrett.
Mange av de mest erfarne barnevernsansatte byttet arbeidsgiver gjennom årene fra 2004 til i dag i 2011. Konsekvensen ble at det kommunale barnevernet mistet flere av sine mest erfarne barnevernansatte. En fikk tanker om et A-lag og et B-lag. A-laget utviklet seg til et vanvittig byråkrati. B-laget måtte klare seg med de samme antall saksbehandlere som tidligere, ingen statlige øremerkede overføringer kom til det kommunale barnevernet, før i 2011. De øremerkede midlene kom i siste liten til et utmattet kommunalt barnevern.
 Det er det kommunale barnevernet som faktisk tar beslutningene i forhold til barnet og familien, og som nå blir skviset mer og mer etter at Bufetat ble etablert. B-laget erfarte gjennom årene en snikende underliggende mistillit som A-laget prøvde å skjule. B-laget er i ferd med å miste sin autonomi fordi det kommunale barnevernets fag- og erfaringskunnskap blir dratt i tvil. Dette skjer ved at Bufetat kommer med sine velmenende råd etter at det kommunale barnevernet har arbeidet med en sak i månedsvis. Arbeidet og beslutningene som er tatt i det kommunale barnevernet blir galant oversett og det kommunale barnevernet må stå til rette overfor Bufetat sine representanter. Bufetat sitter som overkikador og skaper mindreverdsfølelse, irritasjon og sinne hos de kommunalt barnevernansatte, som har følt sakens kompleksitet på kroppen.
 Disse prosessene, som er energitappende, synliggjør trollets tredje hode: Resurssløseriet til Bufetat. Et vanvittig resurssløseri. Jeg har deltatt i møter i enkeltsaker i det kommunale barnevernet der tre-fire ansatte fra Bufetat-byråkratiet sitter. Veldig ofte handler disse sakene om økonomi. Det er saksbehandleren i det kommunale barnevernet som må skrive referat fra møtene. Hva koster ikke slike møter?
 Samtidig som Bufetat siden 2004 har utvidet sitt byråkrati, har utviklingen i det kommunale barnevernet stått mer eller mindre i stampe. Det kommunale barnevernet har hatt mer enn nok med å klare å holde lovpålagte frister for undersøkelser, vedtak og tiltak, der rapportering til Fylkesmannen skal skje hver tredje måned. Først i år kom litt statlige øremerkede midler til stillinger til det kommunale barnevernet. Nylig ble det lagt frem en rapport fra et Barnevernpanel med Helen Bjørnøy i spissen, oppnevnt av barneminister Audun Lysbakken. Rapporten skisserer at det kommunale barnevernet må styrkes. Dette blir en politisk sak i Norge i 2012.
 Likevel holder Bufetat på med sitt. De inviterer barnevernsjefene i det kommunale barnevernet til dialogkonferanse, der de i forkant spør barnevernsjefene om de er fornøyd med samarbeidet med Bufetat. Parallelt med dette sender de avtaler om samarbeid mellom seg og det kommunale barnevernet til rådmennene for undertegning, og da blir jeg forvirret.
Det ble akkurat dette siste som førte til at Bufetat brått stod frem som et flerhodet troll for meg. Alt er jo snudd på hodet. Det er jo det kommunale barnevernet, eventuelt rådmenn, som skal invitere til dialogkonferanser. Det er det kommunale barnevernet som ber om tiltak fra Bufetat. Det er Bufetat som skal sørve det kommunale barnevernet med mange nok fosterhjem, beredskapshjem og gode forutsigbare institusjonsplasser i Norge, samt gi god nok og kontinuerlig veiledning og oppfølging av fosterhjem. Omsorgstiltakene til barn og unge som trenger det, er ikke alltid gode nok. Akkurat dette siste er svært alvorlig. I det kommunale barnevernet, der beslutningene om omsorgstiltak tas, kan det være usikkerhet om tiltakene fra Bufetat er gode nok. Barnets beste er alltid sentralt her.
Slik oppdages trollets fjerde hode. Mandatet: Hvilket mandat har Bufetat? Jeg satt nylig i Fylkesnemnda for barnevern i tre dager. Et vitne fra Bufetat fortalte blant annet i nemda at hans oppgave var å øke kompetansen hos det kommunale barnevernet, samt veilede de ansatte barnevernsarbeidere! Jeg som trodde at de som arbeidet i det kommunale barnevernet fikk øket sin kompetanse gjennom høyskoler og universiteter i relasjon til praksisfeltet, ble undrende.
 Tenk om vi hadde slått resursene sammen, at alle arbeider barnevern på samme nivå i Norge. Tenk på all den fagkunnskapen som ligger latent i Bufetat. Tenk da hvilken effektivitet og styrking det vanskelige barnevernet kunne fått, og tenk på det vi kunne spart av økonomiske midler i Norge. Oslo har ikke Bufetat. Hvorfor resten av landet har et barnevern delt i to nivå forstår jeg ikke.”
 Anna Øyer fikk senere vite av sin kollega at journalister fra Aftenbladet hadde sprunget i trappene hos Bufetat samme formiddag.
“Mary fortalte også at hun hadde fått en e-post fra en i fosterhjemsavdelingen hos Bufetat lokalt.
‘Du har truffet spikeren på hodet’, skrev hun.
Det var ingen hvem som helst som skrev dette, Anna, hun har fartstid fra før den nye barnevernloven av 1992 trådte i kraft, fra lenge før Bufetattrollet så dagens lys”.

Ingenting, ikke et ord om kronikken kom i avisen i dagene som fulgte. Mary fortalte Anna at hun hadde en uro i seg. Fikk de munnkurv hos det lokale Bufetat? Fikk ikke journalistene noe svar? Fikk ikke de ansatte lov å snakke? Hva er det som skjer!
“Ekkelt”, sa Mary. “Dette er ekkelt, Anna”.
Etter vel en uke kom det et motinnlegg i Aftenblandet der selveste direktøren i Bufdirektoratet i Oslo, Mari Trommald, fikk en helside i avisen. Der spurte hun om Mary Hatlem ønsket seg tilbake til tilstandene da vi hadde atferdsinstitusjonene som Bastøy og lignende? Hun skrev at Bufetat hadde et overordnet ansvar for barnevernet i Norge. Mary skalv i stemmen da hun ringte henne.
“Anna, det er det frekkeste! Tror hun jeg er dum? Eller vet hun ikke at ingen i Bufetat hadde hatt et eneste barn å ha et overordnet ansvar for, dersom det ikke var for den jobben som blir utført ute i kommunene i alle kriker og kroker i Norge! Det er jo vi som undersøker, vurderer og konkluderer. Det er vi som fremmer sakene for fylkesnemnda. Det er vi som bestiller tiltak fra Bufetat. Det Bufetat skal holde styr på er å ha nok skikkelige fosterhjem, beredskapshjem og gode behandlingsinstitusjoner for barn. Det er det loven sier de skal gjøre. Men i stedet leker de seg med allverdens flotte veiledningsprogrammer og blander seg inn i kommunene sitt arbeide. Glemmer aldri da jeg måtte holde telefonrøret på en halv meters avstand fordi hun skrek slik, veilederen i Bufetat. Hun mente kommunen ikke måtte åpne ny undersøkelse i saken hun veiledet i, fordi det ville uroe mor, nå som det var en så god progresjon. Veilederen spurte ikke en gang, om det hadde skjedd noe nytt bekymringsfult i saken. Nei, hun ville ha seg frabedt ny undersøkelse, fordi da måtte hun avslutte arbeidet. Det sa hennes ledere, som var styrt av ideologiene. Gud! Hjelp! Så kan den merra sitte der inne i Oslo, unnskyld ordbruken, å snakke om det overordnede ansvaret! Det er ikke Mari Trommald som må sitte skolerett når bestefar til Ola, fem år, skriver på Google at barnevernsjef Mary Hatlem kan sammenlignes med Goebbels og hans handlinger under andre verdenskrig. Jævla kjerring, unnskyld igjen, har hun lært barnevern? Har hun kjent på smerten når hun skal fortelle til Lisa, tjuefem år og svært umoden, selv offer for grov omsorgssvikt og vanskjøtsel i barndommen, at hun ikke kan beholde barnet sitt? At barneverntjenesten i denne kommunen mener dette, og vil prøve saken for fylkesnemnda? Fordi barnet trenger mye, mye mer enn hun kan gi barnet. Vet Mari Trommald om hvordan det kjennes å må være den som tar barnet med makt ut av armene på en skrikende, rasende, fortvilet og vettskremt afrikansk kvinne på lensmannskontoret i bygda? Kvinnen som søkte tilflukt på lensmannskontoret! Kvinnen som trodde politiet ville hjelpe henne! Vet Mari Trommald hvor sprøtt det er å vite om at vi aldri får gjort jobben vår slik vi har lært, fordi arbeidsuken ikke har nok timer, og det ikke er overtidsbudsjett i kommunen? Det er brutalt umusikkalsk det Mari Trommald gjør! Tror hun jeg er…, vet ikke, Anna, hvilket begrep jeg skal bruke. Jeg må skrive noe, det er ikke sikkert avisen tar det inn. De er sikkert ferdig med dette for denne gang, i avisen. Vet, du Anna, de hadde ikke flyttet på et komma i kronikken min, visste du det, ikke et jævla komma. Er så rasende, Anna, så jævla rasende”.
Mary Hatlem gråter nå.
“Jeg er så sliten”, sier hun.
“Så gjennomsliten, helt inn til margen sliten, Anna”.                                              *


....fortsettelse følger.......