fredag 8. januar 2016

Debatten på NRK 1 i går.

Jeg hadde en telefonsamtale i dag med en barnevernarbeider i en kommune om en sak vi begge arbeider i. Apropos, sa hun mot slutten av samtalen. Så du debatten i går? Jeg svarte ja. Jeg blir minnet om hvor alvorlig arbeidet vårt er, sier hun. Tenk om vi ikke vurderer riktig, sier hun. Husker ikke alt ordrett, men slik forstod jeg det. Hun peker på det helt sentrale i kommunalt barnevern. Gjør vi det vi skal? Ser vi det som skiller seg ut som ikke godt nok, for barn?