mandag 4. januar 2016


Grunnleggende endring er nødvendig!

På alle plan må barnevernet i Norge endres.

  • Utdanning, lengde, innhold og spesialisering
  • Legitimitet
  • Kjønnsmessig likevekt
  • Yrkesstatus
  • Image
Mine tanker er:
Jeg starter med første punkt. I dagene fremover tar jeg punkt for punkt.

Utdanning
Jeg mener barnevernutdanningen må opp på nivå som er sammenlignbart med barnepsykologiutdanningen, minst fem år. Dette bør være et minimum. Fordypning må komme i tillegg. Fordypningsområder kan være fosterhjemsarbeid, utredninger/undersøkelser, forebyggende arbeid, veiledningsprogrammer, muntlig fremstilling av tvangssaker i Fylkesnemnd og Tingrett. Når det gjelder grunnutdanningen på fem år, bør det siste året være som turnuskandidat i kommunale barneverntjenester, før avsluttende eksamen. Autorisasjon må på plass som ferdig utdannet barnevernpedagog. Første året i den kommunale barneverntjenesten som nyutdannet, har en tittel som barnevernpedagogassistent. Slik ungår en at den nyutdannede får ansvar for saker. Dette for å beskytte både den ansatte og barn og familier som trenger hjelp. Usikre, rådville, engstelige og redde barnevernpedagoger uten erfaring og trening i praktisk kommunalt barnevernsarbeid, er ingen tjent med. Sammenligningen med legene er bevisst, fordi jeg mener ansvaret som ligger på barnevernpedagogene i kommunene er like tungt å bære som ansvaret legene har. Begge griper inn i den private sfære med hjemmel i lov. Feilvurderinger er katastorfale, og må unngås.