søndag 3. januar 2016

Kan vi hindre slike tragiske dødsfall som vi fikk vite om i dag?

I dag hører vi i media at en 13 år gammel jente døde, angivelig på grunn av alvorlig omsorgssvikt. Vi hører at barnevernet har bedt politiet om å undersøke på adressen der barnet var sammen med sin mor. Mor er siktet i saken.

Håper dette ikke er nok en sak, der mange burde vite, men ikke meldte fra til barnevern og politi, tidlig nok.